image description

Ilmoittautuminen

 • Kurssi järjestetään asiakastarpeiden mukaan. Ota yhteyttä ja sovitaan teille sopiva ajankohta.

Lisätietoja

Kurssisihteeri, Cadpool Oy
puh: 09-4056 2232
gsm: 040-5512 814
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tavoite

Syvennetään tietomallisuunnittelua suunnittelijan näkökulmasta.

Kohderyhmä

Seminaari on tarkoitettu kaikille rakennussuunnittelun parissa työskenteleville henkilöille.

Seminaarin kesto ja hinta

Kesto: 1 pv (klo 8.30-16.30)
Hinta: Tarjous. 
Hinta sisältää kahvit, lounaan.

Asiakaskohtaiset räätälöidyt kurssit

kts: Yrityskohtaiset täsmäkurssit

Lähtötiedot

Tietomallisuunnittelun perusteet” seminaari tai aiemmin saadut perustiedot tietomallintamisesta.

Seminaarissa käsiteltävät asiat

AAMUPÄIVÄ

Tietomallien hyödyntäminen

 • Elinkaarisimuloinnit
 • Olosuhde- ja energiasimuloinnit
 • Määrälaskenta
 • Törmäystarkistelut
 • Aikataulutus
 • Työmaan sovellukset

Tietomallien vaatimukset

 • Hankkeen näkökulm
 • Suunnittelijoiden tarpeet
 • Simuloinnit
 • Tilaajan ja rakennuttajan tarpeet
 • Työmaan tarpeet
 • Kiinteistön hallinnoinnin tarpeet

Kysymykset ja vastaukset

ILTAPÄIVÄ

Tietomallien sisältö ja laadunvarmistus

 • Eri hanketyyppien vaatimukset sisällölle
 • Sisältö eri hankevaiheissa
 • Lähtötiedot ja mittaus
 • Suunnitteluvaihe
 • Elinkaaritiedot
 • Rakennusosien tietosisältö
 • Mallinnustarkkuus
 • Tekninen laadunvarmistus

Ohjeistot

 • Senaatin tietomallivaatimukset
 • Rakennusliikkeiden tietomalliohjeet
 • Tietomallintamisen laatujärjestelmä

Case-esittelyt

 • Toteutettuja tietomallipohjaisia projekteja hyödynnetään koko koulutuspäivän ajan
 • Toimistotalon saneeraushanke: Haka 6, Opetushallituksen talo (Senaatti)
 • Teollisuuskohde (alustava)

Kysymykset ja vastaukset