image description

Olemme liittyneet suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL ry:n jäseneksi.

skol

SKOL ry on yksi viidestä Teknologiateollisuuden päätoimi alasta. Jäsenyydellä saavutamme mm. vielä parempaa ja 2 laajempaa informaatiota liittyen alan ajankohtaisiin asioihin, sekä hyödymme myös laajoista jäsenpalveluista.

SKOLin tehtävänä on muun muassa:

  • edistää suunnittelu- ja konsultointialan toimintaympäristön kehittymistä vaikuttamalla jäseniä koskevaan lainsäädäntöön, viranmaismääräyksiin ja -käytäntöön sekä vallitsevaan sopimus- ja toimintakulttuuriin.
  • edistää asiakkaille lisäarvoa tuottavien kumppanuuksien syntymistä SKOLin jäsenyritysten ja asiakkaiden välillä.
  • vaikuttaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisältöön ja opiskelijamääriin.
  • parantaa suunnittelu- ja konsultointialan vetovoimaisuutta parhaiden osaajien saamiseksi alalle.
  • edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä.
  • toimia näkyvänä ja arvostettuna edunvalvojana osana Teknologiateollisuutta.