image description
Cadpoolin 40 vuotta sitten perustanut yrittäjä Upi Vartiainen sekä yhtiön johto ovat sopineet suomalaisten pk-yritysten jatkuvuuteen keskittyneen JATKAJAn kanssa yrityskaupasta.

Cadpool on suunnittelualan palveluyritys, jonka asiakkaita ovat mm. arkkitehtitoimistot, insinööritoimistot, laivanrakentajat ja konepajat. Yritys palvelee asiakkaitaan joustavalla toimintamallilla, jossa hankkeisiin tarjotaan suunnitteluosaamista oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Keskeistä Cadpoolin menestykselle on ollut kuunteleva asiakassuhde sekä erinomainen henkilöstöhallinto ja MyWay-malli.

Yhtiön sukupolvenvaihdos on toteutettu toimintamallin jatkokehittämisen sekä asiakkaiden ja työntekijöiden palvelemisen jatkumiseksi. Cadpoolin uudeksi pääomistajaksi on tullut JATKAJA samalla, kun Upi Vartiainen ja yhtiön avainhenkilöt jatkavat vähemmistöomistajina.
”Olen nauttinut kaikista yrittäjävuosistani Cadpoolissa, mutta kaikella on aikansa. Halusin nähdä Cadpoolin toimintamallin jatkuvan ja tarjota mahdollisuuden sen eteenpäin kehittämiselle. Innostuin kuullessani neuvonantajaltani JATKAJAsta ja olen heihin tutustuttuani tullut luottavaiseksi, että yrityksellä on hyvä tulevaisuus heidän omistuksessaan,” kertoo Upi Vartiainen.

”Cadpoolilla on kiinnostava palvelulähtöinen tapa vastata markkinan tarpeeseen kokeneista suunnittelijoista. Samalla Cadpoolilla on jo alusta alkaen ymmärretty työntekijöiden olevan yrityksen tärkein voimavara”, kertoo Mathias Calonius, Cadpoolin operatiivinen johtaja ja Cadpoolista vastaava osakas JATKAJAlla. ”JATKAJAn osaamisen ytimessä ovat asiantuntijapalvelut ja digitalisaation hyödyntäminen, joista uskomme ammentavamme paljon kehitysoppeja myös Cadpooliin”, jatkaa Calonius. 

Lisätietojen antajat:

Upi Vartiainen
Perustaja, Cadpool
Puh. 0400 501 998 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mathias Calonius
Cadpoolin operatiivinen johtaja, JATKAJAn osakas
Puh. 0500 424 090 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.