Inventor perusteet

Autodesk Inventor

Kurssin tiedot

1000 € + alv
Helsinki / Etänä
3 pv

Kurssin ajankohdat

19-21.02.2024
8-10.04.2024
27-29.05.2024

Tavoite

Kurssilla opitaan 3D-mekaniikkasuunnittelun yleiset toimintaperiaatteet, menetelmät ja käsitteet. Opitaan käyttämään Inventor-ohjelman tärkeimpiä työkaluja tehokkaasti ja nopeasti.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat siirtyneet tai siirtymässä Autodesk  Inventor 3D -mallinnusohjelman käyttäjiksi. Kurssi antaa myös yleiskuvan piirre-pohjaisesta tilavuusmallinnuksesta.

Kurssin kesto ja hinta

Kesto: 3 pv (klo 8.30-16.30)
Hinta: 1000 euroa + alv.
Hinta sisältää kahvit, lounaat sekä kahden kuukauden email-käyttäjätuen kurssin jälkeen.

Lisätietoja

Kurssisihteeri
puh: 09-4056 220
gsm: 040-5512 814
email: trainingcenter@cadpool.fi

Lähtötiedot

2D CAD-kokemus auttaa pääsemään alkuun, vaikkakin jotkin 2D CAD- työskentelyn periaatteet poikkeavat 3D-työskentelystä hyvinkin paljon. 3D CAD-työskentelyn alkeiden osaaminen auttaa 3D-ympäristön hal linnassa ja kurssin asioiden omaksumisessa.

Kurssilla käsiteltävät asiat

 • Yleistä Inventor-ohjelmasta ja 3D-mekaniikkasuunnittelusta
 • Käyttöliittymä
 • Inventorin asetusten säätäminen
 • Tiedon hallinta Inventorin projektitoiminnan avulla
 • Osien mallinnus
 • Luonnosten piirtäminen, määritteiden ja mittojen lisäämi nen, 3D-osan luominen, luonnostasot
 • Työtasojen hyödyntäminen osien mallinnuksessa
 • Työpiirustusten luonti ja piirustusmerkintöjen lisääminen
 • Piirustusten asetusten muokkaaminen
 • Kokoonpanotoiminnot
 • Räjäytyskuvat ja animaatiot
 • Kokoonpanopiirustukset
 • AutoCAD-tiedostojen hyödyntäminen ja vienti AutoCADiin

1. päivä

 • Yleistä Inventor-ohjelmasta ja 3D-mekaniikkasuunnittelusta
 • Siirtyminen AutoCADistä Inventoriin
 • Käyttöliittymän hallinta
 • Inventorin asetusten säätäminen
 • Osat ja kokoonpanot ojennukseen Inventorin projektitoiminnan avulla
 • Luonnoksen piirtäminen osan luontia varten
 • Määritteiden ja mittojen lisääminen luonnokseen
 • 3D-osan luomisen perustekniikat
 • Luonnostasot
 • Työtasojen hyödyntäminen osien mallinnuksessa

2. päivä

 • Työpiirustusten luonti ja piirustusmerkintöjen lisääminen
 • Piirustusten asetusten muokkaaminen
 • Kokoonpanon tekeminen osien perusteella
 • Vakiokomponenttien hyödyntäminen
 • Kokoonpanomääritteet
 • Osien luominen kokoonpanoympäristössä

3. päivä

 • Kokoonpanojen räjäytyskuvat ja animaatiot
 • Kokoonpanopiirustukset
 • Osaluettelot
 • Osien ja kokoonpanojen rakentaminen Skeleton-mallin avulla
 • AutoCAD-tiedostojen hyödyntäminen ja vienti AutoCADiin