Eduskuntatalon peruskorjaus
Eduskuntatalon peruskorjaus

Eduskuntatalon peruskorjauksessa Pekka Helinin toimisto hyödynsi useampaa suunnittelijaamme tekemään eritasoisia suunnittelutöitä inventoinnista vanhemman suunnittelijan rooleihin heidän toimiston ohjauksessa.

Suunnittelupalvelut

Tarjoamme suunnittelijoita ja suunnittelun avustavissa tehtävissä toimivia alan ammattilaisia suunnitteluorganisaatioihin ja projektikohtaisiin toimeksiantoihin.

Suunnittelupalveluitamme käyttävät ammattimaiset suunnitteluorganisaatiot, joita on sekä suunnittelutoimistot kuten arkkitehti- ja insinööritoimistot sekä suurempien yritysten sisällä tuotekehitystä ja asiakasprojekteihin liittyvää teknistä suunnittelua tekevät yksiköt kone- ja laitevalmistajilla, prosessi- ja laivateollisuudessa.

Avustavia suunnittelua tukevia tehtäviä toimitamme suunnitteluorganisaatioiden lisäksi kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille, joilla on tarvetta päivittää ja ylläpitää kiinteistöihinsä liittyviä suunnitteludokumentteja.

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu sisältää sisustus-, rakenne-, LVI-, sähkö-, arkkitehtisuunnitteluun sekä kiinteistöhallintaan liittyviä eri tasoisia tehtäviä. Rakennussuunnittelu koostuu mm. luonnos- ja pääpiirustusvaiheen työtehtävistä aina työpiirustusten ja työselitysten laadintaan. Lisäksi teemme 3D- ja tietomallintamista, virtuaalimalleja, korkeatasoisia visualisointeja ja animaatioita.

 

Kiinteistöhallintaan liittyvissä tehtävissä suoritamme mm. inventointeja ja dokumenttien ajantasaistamista sekä olemme mukana hallintajärjestelmien käyttöönotossa.

 

Palveluksessamme on insinöörejä, diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä, rakennusarkkitehtejä, teknikoita, rakennusmestareita, nuorempia suunnittelijoita, kokeneita piirtäjiä/projektisihteereitä.

Asiakkainamme ovat arkkitehti-, insinööri ja sisustussuunnittelutoimistot sekä muut rakentamisessa mukana toimivat yritykset.

Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnitteluyksikkö palvelee mm. metalli-, konepaja-, puunjalostus-, elintarvike- ja terveydenhuollon järjestelmiä valmistavaa teollisuutta sekä laivanrakennusta ja laivasuunnittelua.

 

Palvelutarjontaamme ovat mekaniikka-, hienomekaniikka-, kone-, laite-, ohutlevy-, teräsrakenne, layout-, putkisto-, automaatio-, kaluste-, lavaste- ja laivojen varustelusuunnittelu/ laivasuunnittelu (mm. konetilat, kannet ja LVIS sekä sisustus), tuotekehitys, asennusvalvonta, tuotannonsuunnittelu sekä lujuuslaskenta.

 

Teemme myös teknisiä dokumentointeja (visualisoinnit, animaatiot, käyttöohjeet, varaosakirjat ja esitteet), PDM-tiedonhallintaa, 3D-tulostusta (sis. tulostustiedostot), as-built piirustuksia, 3D-keilausta ja -mallinnusta eri teknisille toimialoille.

Teknisen suunnittelun parissa työskentelee diplomi-insinöörejä, insinöörejä, teknikoita, nuorempia suunnittelijoita, teknisiä dokumentoijia ja projektisihteereitä.

Suunnittelun avustavat palvelut

Tarjoamme monipuolisia avustavia suunnitteluun ja dokumentointiin liittyviä palveluja eri toimialoille.

 

Vaikka suunnittelijat yhä useammin tuottavat lopulliset dokumentit, on tilanteita, joissa ammattitaitoisten avustavien suunnittelijoiden käyttö tehostaa koko suunnitteluprosessia.

 

Projektipiirtäjä kykenee toteuttamaan suunnittelijan pelkistettyjen luonnosten ja ohjeiden mukaisesti laadukkaita CAD-dokumentteja.

 

Projektisihteeri on tiedon jakaja, yhteyshenkilö ja vahva tuki koko projektiorganisaatiolle. Hänellä on teknisen alan tuntemusta ja hyvät kommunikaatiotaidot.

 

Dokumentoija tekee mm. tekniset piirrokset, 3D-mallinnukset, räjäytys- ja viivapiirrokset esitteisiin.

Hallitsemme yleiset CAD-ohjelmistot ja eri toimialojen sovellukset, toimisto-, kuvankäsittely- ja visualisointiohjelmat.

Suunnitteluohjelmiston käyttöönoton tuki
Suunnitteluohjelmiston käyttöönoton tuki

Neuvoimme sisustusarkkitehtoimistoa 3D-suunnitteluohjelmiston valinnassa, koulutimme henkilöstön ohjelmiston käyttöön ja tuimme käyttöönotossa.

Tietomallinnuspohjien luonti ja ylläpito
Tietomallinnuspohjien luonti ja ylläpito

Vastaamme ison arkkitehtitoimiston suunnittelupohjista 3D-tietomallinnuksessa ja tarjoamme suunnittelijoille tietomallintamisessa jatkuvaa tukea.

Konsultointipalvelut

Tarjoamme suunnittelun erikoisosaamista teemoihin, joita asiakkaat eivät vielä itse tuota. Näitä ovat mm. suunnittelun laadun ja prosessien kehittäminen, CO2 laskelmat ja kustannuslaskelmat.

Olemme asiakkaittemme kumppaneita ja autamme heitä kehittämään heidän suunnitteluoperaatioista alansa parhaita. Tämä tarkoittaa heidän suunnittelukäytänteiden ja työkaluosaamisen edistämistä sillä kokemuksella, jota olemme keränneet usean suunnitteluorganisaation kanssa toimiessamme.

Tarjoamme asiakkaillemme myös erikoisosaamista uusiin nouseviin teemoihin sekä alan komplekseihin teemoihin kuten CO2-laskelmat ja kustannuslaskelmat. Autamme asiakkaitamme myös toteuttamaan erilaisia dokumenttien hallintaan liittyviä hankkeita, joissa ajassa menneisyyteen jääneet käytänteet modernisoidaan.

Suunnittelun laatu ja käytänteet

Konsulttipalvelumme perustuvat liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja suunnitteluprosessien tuntemiseen eri toimialoilla. Konsultointiprojekteissa luomme asiakkaidemme suunnitteluprosesseihin ratkaisuja niin tiedon luomiseen kuin sen hyödyntämiseen.

Autamme asiakkaitamme mm. CAD-järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa. Uusien järjestelmien ja ohjelmien tehokkaaseen käyttöön teemme asiakaskohtaisia räätälöintejä ja räätälöityjä koulutuksia. Suunnittelujärjestelmien kehittämisessä ja käyttäjien valmennuksessa ei pyritä yksinomaan suunnittelun tehostumiseen, vaan myös suunnittelutiedon laadun kehittämiseen tiedon elinikäistä hyödyntämistä varten.

CO2-laskelmat

CO2-laskelmat kertovat rakennuksen ympäristövaikutukset hiilidioksidiekvivalenssina eli päästöinä neliötä kohden koko elinkaaren ajalta. Ympäristöministeriö on kehittänyt laskentamalleja ja päästötietokantoja, joita laskentamalleissa hyödynnetään. Voidaksemme rakentaa kestävällä tavalla ja ympäristövaikutukset minimoiden tulisi suunnittelussa saada reaaliaikaisesti palautetta vaikutuksista. Markkinoille on tulossa tapoja, joissa reaaliaikaisuus saadaan toteutettua sekä saneeraus- että uudisrakentamisessa. Edistämme tapojen käyttöönottoa asiakkaillamme.

 

 

Kustannuslaskelmat

Rakennusten hankesuunnitteluvaiheessa, tarkemman suunnittelun edetessä sekä vuokralaismuutoksia suunniteltaessa on tarve ymmärtää toteutuskustannukset. Hyödynnämme kustannuslaskennassa suunnitteluosaamistamme ja meidän on helppo ohjata suunnittelua vastaamaan tavoiteltavaa kustannustasoa. Kustannuslaskennassa asiakkaitamme ovat kiinteistökonsultit, kiinteistöjen kehittäjän ja teemme työtä myös rakennuttajakonsulteille osana heidän tiimiään.

Dokumenttien hallinnan modernisoinnit

Suunnitteluorganisaatioihin kertyy vuosien varrella paljon suunnitelmia, joiden organisointi tai ajantasaisuus ei ole aina käytön kannalta optimaalista. Osaa dokumenteista ei välttämättä enää tarvita ja toiset suunnitelmista kaipaisivat päivittämistä. Toteutamme asiakkaille heidän kanssaan hankkeita, joissa laitamme dokumenttien hallinnan ja dokumentit ajantasaisiksi.

Cad-koulutus

Cad-koulutus

Saat meiltä ohjelmistotoimittajista riippumatonta CAD-koulutusta etäkoulutuksena, tiloissamme Training Centerissämme Helsingin keskustassa tai omassa toimistossasi. Teemme sekä vakiokoulutuksia että räätälöityjä suunnittelijoiden tilanteeseen sovitettuja koulutuksia.

Yleistä infoa koulutuksistamme

 

CAD-koulutus tehostaa suunnittelutyötä, joka on ammattitaitoisen suunnittelutoiminnan perusedellytys ja joka parhaimmillaan luo merkittävää kilpailuetua yrityksesi ydinosaamiselle. Kouluttajamme ovat mukana suunnittelun ammattilaisina käytännön projektityössä, näin varmistamme CAD-koulutuksemme käytännönläheisyyden.

Etäkoulutuksissa huomioitavaa

Etäkoulutukset järjestetään tilanteeseen parhaiten sopivalla ohjelmistolla, toistaiseksi käytössä ovat olleet Zoom ja MS Teams joista Teams oletuksena. Kurssilaiset voivat osallistua etäkoulutukseen ohjelmistojen ilmaisversiolla.

 

Kurssilaisilla tulee olla käytössään hyvän internet yhteyden lisäksi oma tietokone ja mieluiten erillinen kuuloke-mikrofoni yhdistelmä ja mieluiten kaksi näyttöä (kannettavan näyttö ja erillinen työskentelyyn sopiva näyttö), jolloin opetusta voi seurata yhdeltä ja harjoitella tai kokeilla koulutusaiheita omaan tahtiinsa toisella näytöllä avaamaansa CAD-ohjelmaan. CAD-lisenssit tulee olla jokaisella kurssilaisella omasta yrityksestään/itseltään. CAD-ohjelmiin voi yleensä myös tutustua 30 päivän koekäyttöversion avulla.

Ennen etäkoulutuksen aloittamista annamme mahdollisuuden osallistua testikoulutukseen n. 15-30min, jossa testaamme jokaisen valmiuksia onnistuneen yhteyden muodostamiseksi. Testi järjestetään yleensä pari päivää ennen varsinaisen etäkoulutuksen aloittamista, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tekemään.

 

Etäkoulutuksia ei Training Centerimme normaaleissa koulutuksissa tallenneta eikä siten tallenteita jaeta kurssilaisten/organisaatioiden käyttöön jälkikäteen.  Koulutusten jakaminen jälkikäteen kurssilaisten toimesta on myös kiellettyä.

 

Etäkoulutus jäsennetään siten, että päivä koostuu teoriaopetuksesta ja omatoimisista harjoituksista. Harjoitusten aikana kouluttaja on koko ajan päivystämässä ja käytettävissä mahdollisten ongelmatilanteiden ja kysymysten varalta. Tauot ovat myös etäkoulutuksessa tärkeitä ja niitä pidetään normaalisti (kahvi ja lounastauot). Kurssilaisilla on siis aina mahdollisuus kysyä asioita kouluttajalta ja siten etäkoulutus ei siis eroa normaalista luokkakoulutuksesta paljoakaan. Näistä syistä etäkoulutusryhmien koko pidetään aina rajattuna ja kohtuullisen pienenä, jotta jokainen saa huomioita oman kehittymisensä ja etenemisensä tahdissa.

Tukipalvelu ja tyytyväisyystakuu
 • kaikkiin CAD-koulutuksiimme sisältyy kurssin aihealueista 2 kuukauden sähköpostituki
 • mikäli koulutuksemme toteutus ei laatujärjestelmästämme huolimatta vastaa odotuksianne, on sinulla mahdollisuus saada hyvitys kurssin hinnasta tai osallistua korvaavaan koulutukseen veloituksetta

Asiakkaina mm. teollisuusyritykset, eri alojen suunnittelutoimistot, kunnat ja kaupungit.

Peruutusehdot

Osallistumisen kurssille voi peruuttaa 10vrk ennen kurssin alkamista. Mikäli kurssi perutaan asiakkaasta johtuvista syistä 9-2vrk ennen kurssin alkamista veloitamme 50% kurssin hinnasta tai mikäli kurssi perutaan alle kahta vuorokautta ennen kurssin alkamista, veloitamme kurssin hinnan kokonaisuudessaan.

 

Cadpool Oy:llä on oikeus peruuttaa kurssi tai muuttaa sen ajankohtaa esimerkiksi osanottajamäärän vähyydestä tai kouluttajan estymisestä johtuvista syistä. Asiakkaan kanssa etsitään kurssille uusi molemmille sopiva ajankohta, mutta Cadpool Oy ei korvaa asiakkaalle näistä aiheutuvia suoria eikä välillisiä kustannuksia.

Tukemamme ohjelmistot

 

Koulutamme kaikkia keskeisiä rakennussuunnittelussa ja teknisessä suunnittelussa käytettyjä ohjelmistoja. Koulutuskalenterista näet tulevat jo kalenteroidut koulutukset ja lisäksi teemme säännöllisesti räätälöityjä koulutuksia, joten ole yhteydessä niin katsotaan kuinka voimme teitä auttaa.

Autodesk – Olemme Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus ATC

Olemme Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus ATC, Autodesk Authorized Training Center.

 • AutoCAD ja AutoCAD LT, perus-, jatko- ja 3D-kurssit
 • Revit Architecture ja Structure
 • Autodesk Inventor
 • 3ds Max/ 3ds Max Design
Archicad – Peruskurssit, jatkokurssit, GDL-ohjelmointi
 • peruskurssit, jatkokurssit
 • GDL-ohjelmointi
Solidworks – Perus- ja jatkokurssit
 • perus- ja jatkokurssit

Asiakkaistamme

Asiakkaidemme toimialoja

 • Arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistot
 • Insinööritoimistot
 • Kiinteistökonsultit
 • Kiinteistöjen hoito- ja ylläpito
 • Kone- ja laitevalmistus
 • Laivateollisuus
 • Prosessiteollisuus
Asiakkaidemme tarpeita
Osaamisvaje

Organisaatiosta puuttuu tiettyä osaamista suunnittelusta, työkaluista, hyvien käytänteiden luonnista tai projektien ohjaamisesta tai asiakkaalla ei ole itse halua tehdä oman ydintekemisensä ulkopuolella olevia asioita kuten kiinteistödokumenttien ylläpitoa.

Resurssitarpeiden vaihtelu

Asiakkaamme on suunnittelutoimisto ja he tarvitsevat myymiinsä suunnitteluprojekteihin nopeasti valmiita tuottavia suunnittelijoita.

Kysyntäriskin tasoittaminen

Oman suunnittelukapasiteetin mitoittaminen maksimikysyntään aiheuttaa riskejä. Riskiä tasoitetaan käyttämällä osaavia suunnittelijoita organisaation ulkopuolelta.

Osaajistamme

Suunnittelijoillamme, avustavissa tehtävissä toimivilla piirtäjillämme, suunnittelukoordinaattoreilla  ja projektisihteereillämme sekä muilla osaajillamme on keskimäärin 13 vuoden kokemus alalta. He ovat alan ammattilaisia ja palvelevat usein alan ammattilaisia. Heille on tuttua toimiminen erilaisissa suunnitteluympäristöissä.

Tekijöidemme profiiliin kuuluu oman työn aktiivinen ohjaus, taito viestiä omasta ja muiden työtilanteesta, tehokkaat tavat käyttää suunnittelun työvälineitä, halu ja kyky automatisoida toistuvia suunnitteluvaiheita, tietomallien hallinta, säännösten ja käytäntöjen tunteminen, monipuolisuus ja korkea laatu suunnitteluvalinnoissa.

Suunnittelijaprofiileistamme

Suunnittelijoistamme löytyy sekä rakennussuunnittelun että muun teknisen suunnittelun ammattilaisia: arkkitehteja, LVIS- ja rakennesuunnittelijoita, automaatiosuunnittelijoita, kaasusuunnittelijoita, mekaniikkasuunnittelijoita ja ohutlevysuunnittelijoita.

Avustavien tehtävien toteuttajista

Avustavissa tehtävissä toimivat ammattilaisemme ovat taustaltaan mm. teknisiä piirtäjiä, suunnitteluassistentteja, rakennuspiirtäjiä ja konepiirtäjiä ja osaavat käyttää tehokkaasti CAD-suunnittelutyökaluja. Kokemukseltaan ja taidoiltaan useat heistä pärjäisivät hyvin suunnittelijoinakin, mutta kokevat luontevimmaksi suunnittelua ja suunnitteludokumenttien ylläpitoa tukevat roolit.

Osaamisen ylläpidosta

Ylläpidämme aktiivisesti työntekijöidemme osaamista kouluttamalla heitä sekä infoamalla työvälineiden uusimmista ominaisuuksista että kouluttamalla projektinhallintaan ja teemallisiin aiheisiin liittyen. Pääosa oppimisesta ja osaamisen karttumisesta tapahtuu kuitenkin töitä tehdessä.

Tarjoamamme hyödyt

Toimimme suunnitteluorganisaatioiden ja kiinteistöalan kumppaneina. Asiakkaittemme tarpeet ovat toisinaan hetkittäisiä ja toisinaan pidempikestoisia. Keskeistä toiminnassamme on tukea asiakasta asiakkaan arjessa tarjoamalla heille valmis osaaja, kun he sitä tarvitsevat. Kahdella sanalla lausuttuna tarjoamamme hyöty koostuu joustavuudesta ja ammattitaidosta.

Joustavuus

Asiakas saa osaajan silloin kun tarvitsee ja pystyy palvelemaan asiakkaita resurssipulassakin, pitämään projektilupauksistaan kiinni ja toimittamaan enemmän.

Kiinteät kulut vaihtuvat muuttuviksi kuluiksi

Liiketoimintariski pienenee ja asiakkaan toiminta on kannattavampaa mahdollisessa matalamman kysynnän tilanteessa.

Koulutuskulut ja oppimisen nopeuteen liittyvät riskit poistuvat

Asiakas saa valmiin tuottavan suunnittelijan. Cadpool ylläpitää ja päivittää työntekijöidensä osaamista jatkuvasti mm. koulutuksilla.

Mahdollistaa osaajan saamisen

HR-strategia/ohjeistus ei toisinaan mahdollista rekrytointia ja osaamiselle olisi tarve.

Suunnittelun tehokkuus ja kannattavuus nousevat

Työkalujen käyttöä ja suunnittelutyön organisointia parantamalla työn tehokkuus nousee.

Pienempi hallinto

Hallinnon kasvattamisen tarve poistuu. Tekijät saavat henkilöstöhallinnollisen tuen Cadpoolilta.

Ota yhteyttä

Antti Taavitsainen
0400 621 716
antti.taavitsainen@cadpool.fi
Mathias Calonius
0500 424 090
mathias.calonius@cadpool.fi