Suunnittelutyön ja laadun kehittäminen

Olemme asiakkaittemme kumppaneita ja autamme heitä kehittämään heidän suunnitteluoperaatioista alansa parhaita. Tämä tarkoittaa heidän suunnittelukäytänteiden ja työkaluosaamisen edistämistä sillä kokemuksella, jota olemme keränneet usean suunnitteluorganisaation kanssa toimiessamme.

Suunnittelutyön laadun ja käytänteiden kehittäminen

Jokaiselle suunnitteluorganisaatiolle muodostuu omat tavat tehdä suunnittelua. Toisinaan voi olla tarve uudelleentarkastella käytänteitä, joko yhtenäistää niitä tai kehittää yhdessä sovittuja käytänteitä tuottavammiksi. Toisteinen työ kannattaa automatisoida, aloituspohjat kannattaa olla kunnossa ja suunnittelutyökalujen osaaminen päivitetty. Tuottavinta työ on, kun informaatio kulkee sujuvasti ja työt tulee tehtyä kerralla kuntoon. Autamme asiakkaitamme myös toteuttamaan erilaisia dokumenttien hallintaan liittyviä hankkeita, joissa ajassa menneisyyteen jääneet käytänteet modernisoidaan.

Dokumenttien hallinnan modernisoinnit

Suunnitteluorganisaatioihin kertyy vuosien varrella paljon suunnitelmia, joiden organisointi tai ajantasaisuus ei ole aina käytön kannalta optimaalista. Osaa dokumenteista ei välttämättä enää tarvita ja toiset suunnitelmista kaipaisivat päivittämistä. Toteutamme asiakkaille heidän kanssaan hankkeita, joissa laitamme dokumenttien hallinnan ja dokumentit ajantasaisiksi.

Muut erikoistehtävät

Otamme mielellämme haasteita vastaan, jos teillä on rakennusten suunnitteluun tai muuhun tekniseen suunnitteluun liittyviä aiheita ratkottavaksi. Toimiiko suunnitteluorganisaationne optimaalisesti? Olisko jotain kiveä kengässä, jota voisimme yhdessä lähteä poistamaan?

Haastavaa laskentaa

Tarjoamme asiakkaillemme myös erikoisosaamista uusiin nouseviin teemoihin sekä alan komplekseihin teemoihin kuten CO2-laskelmat ja kustannuslaskelmat.

CO2-laskelmat

CO2-laskelmat kertovat rakennuksen ympäristövaikutukset hiilidioksidiekvivalenssina eli päästöinä neliötä kohden koko elinkaaren ajalta. Ympäristöministeriö on kehittänyt laskentamalleja ja päästötietokantoja, joita laskentamalleissa hyödynnetään. Voidaksemme rakentaa kestävällä tavalla ja ympäristövaikutukset minimoiden tulisi suunnittelussa saada reaaliaikaisesti palautetta vaikutuksista. Markkinoille on tulossa tapoja, joissa reaaliaikaisuus saadaan toteutettua sekä saneeraus- että uudisrakentamisessa. Edistämme tapojen käyttöönottoa asiakkaillamme.

Kustannuslaskelmat

Rakennusten hankesuunnitteluvaiheessa, tarkemman suunnittelun edetessä sekä vuokralaismuutoksia suunniteltaessa on tarve ymmärtää toteutuskustannukset. Hyödynnämme kustannuslaskennassa suunnitteluosaamistamme ja meidän on helppo ohjata suunnittelua vastaamaan tavoiteltavaa kustannustasoa. Kustannuslaskennassa asiakkaitamme ovat kiinteistökonsultit, kiinteistöjen kehittäjän ja teemme työtä myös rakennuttajakonsulteille osana heidän tiimiään.

Ota yhteyttä

Antti Taavitsainen, Suunnittelun laatu
0400 621 716
antti.taavitsainen@cadpool.fi
Mathias Calonius, Laskentapalvelut
0500 424 090
mathias.calonius@cadpool.fi