image description
Kestävät asiakassuhteet, pitkäjänteinen toiminta ja luottamus ovat liiketoimintamme perusta. Olemme vakavarainen ja oikeudenmukainen työnantaja ja palkitsemme hyvistä tuloksista koko henkilöstöämme.

Näin toimimme ja ajattelemme:

Yrityksen menestyksen takana on yksilöiden ammattitaito, motivaatio ja yhteistyökyky. Motivaatio on käyttövoima, joka pitää liikettä yllä ja nostaa esiin sisäisiä voimavaroja. Yhteistyökyvyillä varmistetaan hyvä työilmapiiri ja onnistuneet tulokset. Kutsumme osaamisen, itsetuntemuksen ja yhteisöllisen kehityksen tietä Cadpoolin MyWay:ksi. Se on sisäinen valmennusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kasvuun.

Uskomme siihen, että jokainen on oman osaamisensa paras asiantuntija ja valmis tekemään töitä kehittymisensä eteen.

Henkilöstötarinat

Näillä tarinoilla haluamme kertoa työstämme, erilaisista harrastuksistamme ja niiden vaikutuksesta työhyvinvointiimme. Henkilöstötarinaan osallistuvilla on yhteensä lähes 100 vuotta työkokemusta Cadpoolilta.

Tällaisia me olemme, tutustu!

http://www.cadpool.fi/yrityksemme/henkilötarinat