image description

Mekaniikkasuunnittelu - Ideasta tuotteeksi

Tyypillisesti mekaniikkasuunnittelu voi alkaa siitä, kun sinulla on tarve tuotteen tietylle toiminnallisuudelle. Oli se sitten jätteen puristaminen, tuotantolinjaston kapasiteetin kasvattaminen, kaasun siirtäminen paikasta A paikkaan B tai idean visualisointi myyntimateriaaleihin. Ideointi vaiheesi jälkeen tähän toiminnallisuuteen tarvittavat komponentit ovat karkeasti hahmoteltuja ja reunaehdot jotakuinkin määritelty.

Monipuolinen mekaniikkasuunnittelu 

Seuraavaksi mekaniikkasuunnittelun osuus varsinaisesti alkaa eri teknisten ratkaisujen löytämisellä sekä eri vaihtoehtojen toteutettavuuden, riskien ja kustannusten arvioinnilla. Suunnittelutyö sisältää tarpeesi mukaisesti teknisten ratkaisujen valintaa, lujuuslaskentaa, simulointeja, 3d-keilausta ja -tulostusta, korkeatasoisesti tuotettuja valmistusdokumentteja ja 3d-malleja animaatioita sekä visualisointeja varten. Olemme mukana myös hankinta- ja asennusvalvontatehtävissä.

Varsinaisen mekaniikkasuunnitteluosuuden valmistuttua olemme käytettävissä myös teknisessä dokumentoinnissa sisältäen varaosakirjojen, käyttöohjeiden, myynnin tukimateriaalin sekä dokumenttien hallinnan PDM-järjestelmiinne.

Mekaniikkasuunnittelu tuo lisäarvoa

Hyvin tehty mekaniikkasuunnittelu maksaa itsensä takaisin tuotteen elinkaaren aikana monessa eri vaiheessa. Tuotteen mekaniikkasuunnittelulla ja sen laadulla on oleellinen merkitys kokonaiskustannuksiin valmistus-, asennus-, käyttö-, huolto- ja takuukustannuksien muodossa. Perusteellisesti tehty suunnitelma varmistaa taloudellisen onnistumisen sekä poistaa mahdolliset turvallisuusriskit.

Kokenut mekaniikkasuunnittelija tunnistaa riskit teknisessä rakenteessa ja pystyy FEM-tarkastelun avulla varmistamaan kriittisten rakenteiden riittävän lujuuden sekä optimoimaan rakenteiden vahvuuden. Kustannussäästöä syntyy siitä, kun ei tarvitse valmistaa ylimitoitettuja rakenteita ”varmuuden vuoksi”. Materiaalien, valmistusmenetelmien sekä kokemusperäinen teknisten ratkaisujen tunteminen auttaa nopeuttamaan suunnitteluvaiheen läpimenoa, alentamaan valmistuskustannuksia sekä parantamaan tuotteen käytettävyyttä. Suunnittelussa huomioitu valmistettavuuden näkökulma ja hyvin laaditut suunnitelmat varmistavat korkeatasoisen valmistettavuuden.

Suunnittelulla on olennainen merkitys myös komponentti- ja materiaalivalintoihin, kokoonpanoon tarvittavien osien määrään, valmistustapojen optimoimiseen sekä materiaalihukan minimoimiseen.

Hyvin tehty mekaniikkasuunnittelu sisältää oikein tehdyt tekniset ratkaisut, jotka takaavat laadukkaan ja kilpailukykyisen lopputuotteen.

Palvelemme Teillä tai meillä

Mekaniikkasuunnittelijamme palvelevat valintasi mukaan osana suunnittelutiimiäsi Teillä, meillä tai projektikohteissa.

 

Cadpool Oy - Tutustu lisää ottamalla yhteyttä!

Tutustu myös palveluihimme: CAD-koulutus | Rakennussuunnittelu