Suunnittelupalvelumme

Räätälöimme suunnittelupalvelumme aina asiakkaan tarpeiden ja projektien mukaisesti. Työskentelemme joko asiakkaan tiloissa tai omissa toimistoissamme, tuntiveloituksella tai kiinteähintaisesti. Palveluumme sisältyy myös CAD-työasemien toimitus asiakkaan tiloihin työntekijöidemme käyttöön.

Rakennussuunnittelu

Suoritamme sisustus-, rakenne-, LVI-, sähkö-, arkkitehtisuunnitteluun sekä kiinteistöhallintaan liittyviä eri tasoisia tehtäviä

Rakennussuunnittelu sisältää sisustus-, rakenne-, LVI-, sähkö-, arkkitehtisuunnitteluun sekä kiinteistöhallintaan liittyviä eri tasoisia tehtäviä.

 

Rakennussuunnittelu koostuu mm. luonnos- ja pääpiirustusvaiheen työtehtävistä aina työpiirustusten ja työselitysten laadintaan. Lisäksi teemme 3D- ja tietomallintamista, virtuaalimalleja, korkeatasoisia visualisointeja ja animaatioita.

Kiinteistöhallintaan liittyvissä tehtävissä suoritamme mm. inventointeja ja dokumenttien ajantasaistamista sekä olemme mukana hallintajärjestelmien käyttöönotossa.

 

Palveluksessamme on insinöörejä, diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä, rakennusarkkitehtejä, teknikoita, rakennusmestareita, nuorempia suunnittelijoita, kokeneita piirtäjiä/projektisihteereitä.

Tekninen suunnittelu

Palvelutarjontaamme ovat mekaniika, hienomekaniikka-, kone-, laite-, ohutlevy-, teräsrakenne, layout-, putkisto-, automaatio-, kaluste-, lavaste- ja laivojen varustelusuunnittelu/ laivasuunnittelu (mm. konetilat, kannet ja LVIS sekä sisustus), tuotekehitys, asennusvalvonta, tuotannonsuunnittelu sekä lujuuslaskenta.

 

Teemme myös teknisiä dokumentointeja (visualisoinnit, animaatiot, käyttöohjeet, varaosakirjat ja esitteet), PDM-tiedonhallintaa, 3D-tulostusta (sis. tulostustiedostot), as-built piirustuksia, 3D-keilausta ja -mallinnusta eri teknisille toimialoille.

 

Teknisen suunnittelun parissa työskentelee diplomi-insinöörejä, insinöörejä, teknikoita, nuorempia suunnittelijoita, teknisiä dokumentoijia ja projektisihteereitä.

Suunnittelun avustavat palvelut

Tarjoamme monipuolisia avustavia suunnitteluun ja dokumentointiin liittyviä palveluja eri toimialoille.

Vaikka suunnittelijat yhä useammin tuottavat lopulliset dokumentit, on tilanteita, joissa ammattitaitoisten avustavien suunnittelijoiden käyttö tehostaa koko suunnitteluprosessia. Hallitsemme yleiset CAD-ohjelmistot ja eri toimialojen sovellukset, toimisto-, kuvankäsittely- ja visualisointiohjelmat.

 

Projektipiirtäjä kykenee toteuttamaan suunnittelijan pelkistettyjen luonnosten ja ohjeiden mukaisesti laadukkaita CAD-dokumentteja.

 

Projektisihteeri on tiedon jakaja, yhteyshenkilö ja vahva tuki koko projektiorganisaatiolle. Hänellä on teknisen alan tuntemusta ja hyvät kommunikaatiotaidot.

 

Dokumentoija tekee mm. tekniset piirrokset, 3D-mallinnukset, räjäytys- ja viivapiirrokset esitteisiin.

 

Asiakkaistamme

Suunnittelupalveluitamme käyttävät usein ammattimaiset suunnitteluorganisaatiot, joita on sekä suunnittelutoimistot kuten arkkitehti- ja insinööritoimistot sekä suurempien yritysten sisällä tuotekehitystä ja asiakasprojekteihin liittyvää teknistä suunnittelua tekevät yksiköt.

 

Avustavia suunnittelua tukevia tehtäviä toimitamme suunnitteluorganisaatioiden lisäksi kiinteistöjen omistajille ja ylläpitäjille, joilla on tarvetta päivittää ja ylläpitää kiinteistöihinsä liittyviä suunnitteludokumentteja.

 

Asiakkaidemme toimialoja

  • Arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistot
  • Insinööritoimistot
  • Kiinteistökonsultit
  • Kiinteistöjen hoito- ja ylläpito
  • Kone- ja laitevalmistus
  • Laivateollisuus
  • Prosessiteollisuus
Asiakkaidemme tarpeita
Osaamisvaje

Organisaatiosta puuttuu tiettyä osaamista suunnittelusta, työkaluista, hyvien käytänteiden luonnista tai projektien ohjaamisesta tai asiakkaalla ei ole itse halua tehdä oman ydintekemisensä ulkopuolella olevia asioita kuten kiinteistödokumenttien ylläpitoa.

Resurssitarpeiden vaihtelu

Asiakkaamme on suunnittelutoimisto ja he tarvitsevat myymiinsä suunnitteluprojekteihin nopeasti valmiita tuottavia suunnittelijoita.

Kysyntäriskin tasoittaminen

Oman suunnittelukapasiteetin mitoittaminen maksimikysyntään aiheuttaa riskejä. Riskiä tasoitetaan käyttämällä osaavia suunnittelijoita organisaation ulkopuolelta.

Osaajistamme

Suunnittelijoillamme, avustavissa tehtävissä toimivilla piirtäjillämme, suunnittelukoordinaattoreilla  ja projektisihteereillämme sekä muilla osaajillamme on keskimäärin 13 vuoden kokemus alalta. He ovat alan ammattilaisia ja palvelevat usein alan ammattilaisia. Heille on tuttua toimiminen erilaisissa suunnitteluympäristöissä.

Tekijöidemme profiiliin kuuluu oman työn aktiivinen ohjaus, taito viestiä omasta ja muiden työtilanteesta, tehokkaat tavat käyttää suunnittelun työvälineitä, halu ja kyky automatisoida toistuvia suunnitteluvaiheita, tietomallien hallinta, säännösten ja käytäntöjen tunteminen, monipuolisuus ja korkea laatu suunnitteluvalinnoissa.

Suunnittelijaprofiileistamme

Suunnittelijoistamme löytyy sekä rakennussuunnittelun että muun teknisen suunnittelun ammattilaisia: arkkitehteja, LVIS- ja rakennesuunnittelijoita, automaatiosuunnittelijoita, kaasusuunnittelijoita, mekaniikkasuunnittelijoita ja ohutlevysuunnittelijoita.

Avustavien tehtävien toteuttajista

Avustavissa tehtävissä toimivat ammattilaisemme ovat taustaltaan mm. teknisiä piirtäjiä, suunnitteluassistentteja, rakennuspiirtäjiä ja konepiirtäjiä ja osaavat käyttää tehokkaasti CAD-suunnittelutyökaluja. Kokemukseltaan ja taidoiltaan useat heistä pärjäisivät hyvin suunnittelijoinakin, mutta kokevat luontevimmaksi suunnittelua ja suunnitteludokumenttien ylläpitoa tukevat roolit.

Osaamisen ylläpidosta

Ylläpidämme aktiivisesti työntekijöidemme osaamista kouluttamalla heitä sekä infoamalla työvälineiden uusimmista ominaisuuksista että kouluttamalla projektinhallintaan ja teemallisiin aiheisiin liittyen. Pääosa oppimisesta ja osaamisen karttumisesta tapahtuu kuitenkin töitä tehdessä.

Tarjoamamme hyödyt

Toimimme suunnitteluorganisaatioiden ja kiinteistöalan kumppaneina. Asiakkaittemme tarpeet ovat toisinaan hetkittäisiä ja toisinaan pidempikestoisia. Keskeistä toiminnassamme on tukea asiakasta asiakkaan arjessa tarjoamalla heille valmis osaaja, kun he sitä tarvitsevat. Kahdella sanalla lausuttuna tarjoamamme hyöty koostuu joustavuudesta ja ammattitaidosta.

Joustavuus

Asiakas saa osaajan silloin kun tarvitsee ja pystyy palvelemaan asiakkaita resurssipulassakin, pitämään projektilupauksistaan kiinni ja toimittamaan enemmän.

Kiinteät kulut vaihtuvat muuttuviksi kuluiksi

Liiketoimintariski pienenee ja asiakkaan toiminta on kannattavampaa mahdollisessa matalamman kysynnän tilanteessa.

Koulutuskulut ja oppimisen nopeuteen liittyvät riskit poistuvat

Asiakas saa valmiin tuottavan suunnittelijan. Cadpool ylläpitää ja päivittää työntekijöidensä osaamista jatkuvasti mm. koulutuksilla.

Mahdollistaa osaajan saamisen

HR-strategia/ohjeistus ei toisinaan mahdollista rekrytointia ja osaamiselle olisi tarve.

Suunnittelun tehokkuus ja kannattavuus nousevat

Työkalujen käyttöä ja suunnittelutyön organisointia parantamalla työn tehokkuus nousee.

Pienempi hallinto

Hallinnon kasvattamisen tarve poistuu. Tekijät saavat henkilöstöhallinnollisen tuen Cadpoolilta.

Ota yhteyttä

Antti Taavitsainen
0400 621 716
antti.taavitsainen@cadpool.fi
Mathias Calonius
0500 424 090
mathias.calonius@cadpool.fi