SolidWorks

Artikkeli

SolidWorks tehokäyttäjä ja uudet ominaisuudet

Työskentely-ympäristön (laitteet, Windows, SolidWorks) säätäminen, työskentelytapojen tehostaminen, ”mallinnustemput” (esim. harvinaisempia komentoja)

Artikkeli

SolidWorks jatkokurssi

Muotit 3D-sketch Sweep Loft Kirjastopiirre Joustavat alikokoonpanot Simulointi Osaluettelon muokkaus Custom properties Pintamallinnus VBA

Artikkeli

SolidWorks peruskurssi

1.  päivä: Ohjelmiston käytön perusteet, osamallinnus ja piirustusten tuottaminen 2.  päivä: Kokoonpanojen mallinnus ja piirustusten tuottaminen 3.  päivä: Konfiguraatioiden tekeminen …