Tuulivoima ja vetyteollisuus kasvavat käsi kädessä

Tämä postaus (1/3) on kirjoitettu Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden Cadpoolille tekemän projektiraportin pohjalta.

Tuulivoimalla toteutettu sähköntuotanto on ollut kasvussa ja uusia hankkeita on kehitteillä jatkuvasti. Suomen tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan jopa 70 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä. Yksi tuulivoiman ongelmista liittyy kuitenkin sääolosuhteiden vaihteluun ja arvaamattomuuteen, jotka aiheuttavat huomattavaa vaihtelua sähkön tuotantomäärissä. 

Erittäin tuulisella säällä sähköntuotanto on niin runsasta, että tarjoama ylittää kysynnän, mikä voi näkyä jopa negatiivisina sähkön hintoina. Tämä niin kutsuttu kannibalisointi ei kannusta kasvattamaan tuulivoimakapasiteettia, ja sen välttämiseksi tarvitaan joustavaa energiasysteemiä. 

Yksi ratkaisu ongelmaan on niin kutsuttu sektorikytkentä. Sillä tarkoitetaan energian tuottajien ja kuluttajien integroimista kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. Esimerkiksi tuuluvoiman kohdalla vedyntuotannon potentiaali nousee esiin. 

Vedyn käyttö esimerkiksi teräksen, ammoniakin tai synteettisten kaasujen tuotannossa on hyvin energiaintensiivistä. Ja jotta vetyä voidaan pitää vihreänä vaihtoehtona, sen tuotannossa pitää käyttää uusiutuvaa energiaa. Taloudellisen kannattavuuden nimissä energian hinnan pitää kuitenkin olla tarpeeksi alhainen. 

Tällä hetkellä olemassa oleva uusiutuvan energian kapasiteetti ei ole riittävällä tasolla vetyteollisuuden tukemiseksi. Suunniteltu tuotantokapasiteetin lisäys toimii kuitenkin indikaattorina vetysektorin sijoittajille siitä, että hankkeita voi alkaa suunnittelemaan kiihtyvällä aikataululla. Uudet vetyhankkeet taas puolestaan kannustavat uusien tuulivoimalahankkeiden toteuttamista luvaten kasvavaa kysyntää uusiutuvalle energialle. Näin ollen vetyteollisuus ja tuulivoima kasvavat selvästi käsi kädessä, mikä luo kiinnostavia näkymiä energiantuotannon tulevaisuudelle.

Sektorikytkennässä esimerkiksi tuuli- ja vetyvoimalaitokset hyötyvät toisistaan

Kasvava hankemäärä uusiutuvan energian parissa tarjoaa myös meille Cadpoolilaisille kiinostavia mahdollisuuksia valjastaa teknistä suunnittelijaosaamistamme näihin kiinnostaviin ja ajankohtaisiin projekteihin. Haluamme olla mukana luomassa vihreän energian tulevaisuutta!

Kuvat: Image by Freepik