Miten tekoäly voi auttaa suunnittelutyössä?

Tekoälyn hypetys on tällä hetkellä kovaa, mutta kuinka monelle meistä on oikeastaan selvää, miten generatiivinen tekoäly voi auttaa suunnittelijoita ja insinöörejä heidän työssään? Tässä postauksessa nostetaan esiin muutama tapa, joilla tekoäly voi suunnittelijoitamme hyödyttää. 

Tämänkin kuvan luomisessa valokuvaaja Antti Karppinen on hyödyntänyt tekoälyä.

Tekoälyllä pystyy helpottamaan monesti pullonkauloiksi muodostuvia, työläitä tai vaikeita laskuja, joiden suorittamiseen saatetaan tarvita useita hankalakäyttöisiä softia tai jotka muuten vain vievät harmillisen paljon aikaa projektissa. Tekoälyn hyvä puoli on myös se, että sen avulla kyetään analysoimaan massiivisia määriä dataa. Tällöin voidaan huomata algoritmien suorituskykyä mahdollisesti parantavia kaavoja ja toistuvuuksia, jotka voidaan valjastaa nopeuttamaan suunnitteluprosessia.  

Lisäsi tekoälyn hienouksiin kuuluu inhimillisten virheiden vähentyminen, mikä myös vähentää niistä myöhemmin aiheutuvia negatiivisia takaisinkytkentöjä prosessin loppuvaiheessa. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja vähentää turhaa resurssien käyttöä.

Ei sovi myöskään unohtaa, että tekoälyn avulla yhden suunnitelman pohjalta kyetään toteuttamaan useampia iteraatioita nopeammin. Tämä kannustaa suunnittelijoita kokeilemiseen ja luovuuden käyttöön aiempaa enemmän, kun ei enää aikapaineen alla tarvitse tyytyä siihen aina käytettyyn rutiiniratkaisuun.  

Edellä mainittujen seikkojen nopeuttaessa suunnitteluprosesseja, suunnittelija pystyy käyttämään enemmän aikaansa luovuutta vaativien ongelmien ratkaisuihin sekä uuden luomiseen. Tämä voi lisätä uskallusta rikkoa niin kutsuttu status quo ja kasvattaa innovaatiota pitkällä aikavälillä.  

Meillä Cadpoolilla suunnittelijamme ovat aina olleet suunnitteluohjelmistojen huippuosaajia. Nyt me haluamme tarjota tukea ja koulutusta työntekijöillemme tekoälyosaamisessa, jotta he pääsevät hyödyntämään sen mukanaan tuomia huomattavia etuja suunnittelutyössään!

Artikkelin kuvat ovat valokuvaaja Antti Karppisen töitä, joiden luomisessa hän on hyödyntänyt tekoälyä.