Kesäkuun päivitetty katsaus kiinteistömarkkinasta vuonna 2024

Vuoden lopulla julkaisimme artikkelin vuoden 2024 kiinteistömarkkinasta. Lue artikkeli. Olemme vuoden puolessa välissä ja ymmärryksemme vuodesta on tarkentunut. Tämä artikkeli on päivitys aikaisempaan artikkeliin ja pohjautuu käymiimme keskusteluihin sekä julkisesti saatavilla olevaan tietoon. 

Markkinan aktiivisuus

Toteutuneet kaupat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 10% viime vuoden matalaa tasoa alempana. Markkinassa ei toteutumien osalta alkuvuonna tapahtunut muutosta parempaan. (KTI 2024)

Tuotto-odotukset ja mahdolliset pakkomyynnit

Tuotto-odotusten kautta laskettuna korkojen nousun odotettiin vaativan noin 25% pudotusta kiinteistöjen hintoihin. Tästä oli vuoden alkaessa saavutettu 20%.  

Markkinassa käymiemme keskustelun pohjalta osa kiinteistöjä myyvistä kiinteistöjen omistajista on valmiita tiputtamaan hintoja lisää saadakseen kiinteistöjään kaupaksi. Nopeasti noussut korkotaso on laittanut nopeaan nousuun varautumattomia toimijoita ongelmiin. Lisäksi osa kiinteistöjen omistajista haluaa myymällä päivittää kiinteistöportfolioitaan, putsata itselleen väärät kiinteistöt pois taseestaan. 

Tällä hetkellä kiinteistöistä tehdään aktiivisesti selvityksiä potentiaalisten ostajien toimesta. Tämä ennakoi nousevia toteutuneiden kauppojen volyymejä loppuvuodelle. 

Inflaatio ja korot

Euro-alueen ydininflaatio, joka on tärkein pidemmän aikavälin inflaatiosta kertova indikaattori, oli toukokuussa 3,0% tuntumassa. Muutamien maiden kuten Saksan korkeista palkankorotuksista johtuen inflaation hidastuminen on lähes pysähtynyt.  

Pysyvämmästä inflaatiosta johtuen odotukset korkojen laskuihin ovat vähentyneet. Euroopan keskuspankin odotetaan 6.6. laskevan korkoja 0,25%:lla, mutta tämän jälkeen laskut ovat epävarmempia. Korkojen odotetaan laskeneen vuoden 2025 lopulla 2% tasolle. Aikaisemmin tällaisen korkotason ajateltiin olevan mahdollinen jo vuoden 2024 lopulla.

Korkojen laskun viivästyminen on hidastanut myös kiinteistömarkkinoiden palautumista. 

(Eurostat 2024; Destatis 2024; HS 2024)

Odotukset tulevasta

Markkinoiden alakulo on kestänyt nyt 2,0 vuotta. Odotukset käänteestä parempaan ovat siirtyneet 6 kuukautta eteenpäin vuoden 2024 syksystä vuoden loppuun tai alkuvuoteen 2025. Käänteen nopeus parempaan tulee seuraamaan korkojen laskujen nopeutta. 

Lue lisää

Lisätietoja

Mathias Calonius, toimitusjohtaja, p. 0500 424 090, mathias.calonius@cadpool.fi