Omistajat hakevat toimintansa fokusta – korona, Ukrainan sota ja korkeat korot muuttivat markkinan

Kiinteistösijoittamisessa oli pitkään tilanne, jossa onnistumiseen riitti pelkkä markkinassa mukana oleminen. Kiinteistöjen arvostukset nousivat ja yleinen taloudellinen toimeliaisuus oli korkealla tasolla täyttäen tarjolla olevat kiinteistöt.  Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten kiinteistöomistajat voivat sopeutua uusiin realiteetteihin.

Korona tyhjensi toimistot. Ukrainan sota toi epävarmuuden. Koronarahat ja Ukrainan sota yhdessä synnyttivät nopean inflaation. Inflaatio pakotti nostamaan ennätysnopeasti korkoja. Kuluttajien ja yritysten korkokulut ovat nousseet 10 miljardilla parissa vuodessa. Kiinteistöjen arvostukset ovat laskeneet. Helsingin ydinkeskustassakin on paljon (14%) toimistotiloista tyhjillään (KTI 2024).

Markkina on muuttunut.

Nykyisessä markkinassa onnistuakseen kiinteistöomistajien tulisi operoida tehokkaasti ja ohjata kiinteistöjä kaupallisesti onnistuneesti. Suuren kiinteistöjen omistajan edustajan mukaan: ”Nyt nähdään, että keillä on oikeasti toimivat tavat toimia.”

Omistajat hakevat omaa rooliaan kiinteistöjen omistajina. Omistamisessa tulee onnistuakseen olla tarkempana, joka on tarkoittanut mm. kiinteistöjen ottamista omaan managerointiin. (Ilmarinen 2020)

Omalla manageroinnilla ymmärrys kiinteistöstä ja tiedon tarkkuustaso kasvaa. Samalla pitäisi pitää huoli siitä, että kiinteistöpäälliköillä on riittävä fokus kaupallisessa onnistumisessa. Kaikille kiinteistöille pitäisi tehdä liiketoimintasuunnitelma ja kiinteistön teknisten asioiden ei tulisi viedä liian suurta osaa ajasta. ”Kenelläkään työntekijöistämme ei pitäisi olla aikaa CAD-ohjelman käyttöön” kuten yksi kiinteistöjohtaja asian ilmaisi. 

Markkinassa on kiinteistöjen tietoja ylläpitäviä toimijoita kuten edustamamme Cadpool, jotka täydentävät kiinteistön omistajien omaa managerointityötä. Tämä antaa omistajille joustavuutta määritellä oman roolinsa. 

Työnjaollisesti kiinteistön omistaja ottaa vastuun kaupallisista toiminnoista ja teknisempi toimija voi ylläpitää vuokraustoiminnassa ja kiinteistön teknisessä ylläpidossa tarvittavia tietoja, tuottaa hankkeita varten mallinnuksia, visualisointeja sekä ilmastovaikutuslaskelmia. 

Etsikkoaika toimintatapojen ja organisaation muutoksille on käynnissä. Matalasuhdanne on nostanut haasteet pinnalle ja tarjonnut taloudellisen kannustimen niiden ratkaisemiseen. Parin vuoden päästä näemme, kuinka toimijat ovat hyödyntäneet ajan, kenellä oli jo valmiiksi toimivat toimintatavat tai kenellä ne kehitettiin markkinan muuttuessa.

Lisätietoja

Mathias Calonius, toimitusjohtaja, p. 0500 424 090, mathias.calonius@cadpool.fi