Visuaalisen AI-kuvatuotannon mahdollisuudet arkkitehtuurin apuna ja todellisuuden kuvajaisena (osa II)

Moni arkkitehti ja suunnittelija on viime aikoina törmännyt sosiaalisessa mediassa mainokseen, joka julistaa: ”Luo arkkitehtuuria keinoälyn avulla.” Keinoäly (AI) on noussut merkittäväksi tekijäksi monilla aloilla. Tässä artikkelissa selvitämme yleisellä tasolla, mitä nämä lupaukset oikeasti merkitsevät. Sitä ennen, lue ensimmäinen osa.

Tämä kesäinen rantakuvamme on syntynyt suunnittelijamme käsissä Midjourney-ohjelman avulla. Se kuvastaa mahdollisuuksia luoda uniikkia materiaalia.

Usein ”luominen” viittaa lähinnä kuvien generointiin arkkitehtuurisen prosessin alkuvaiheessa, kun rakennuksen tai sisustuksen muotoa vasta haetaan. Keinoäly ei vielä pysty tarjoamaan vastuullista suunnittelua lujuuslaskelmineen ja reaalimaailman rajoitteineen, mutta se voi olla korvaamaton apuväline inspiraation lähteenä ja visuaalisten materiaalien tuottajana.

Midjourney avaa oven luoda ainutlaatuisia tunnelmia, jotka poikkeavat perinteisestä muotista.

Esimerkiksi Midjourney on erinomainen vaihtoehto niille, jotka arvostavat laadukkaita ja vaikuttavia kuvia. Open AI:n DALL-E on myös suosittu ja helppokäyttöinen, mutta sen tuottamat kuvat eivät yllä Midjourneyn tasolle tyylikkyydessä ja laadussa, ja niiden ulkonäköä vaivaa lastenkirjoihin paremmin sopiva muovinen karkkimaisuus.

Ohjelmien kehittyessä on päästy jo siihen vaiheeseen, että ohjelmalla tuotettu kuva on itsessään lopputuote ja korvaa esimerkiksi ammattimaisen valokuvaajan tai graafisen suunnittelijan tekemän työn. Jotta tähän pisteeseen on päästy, on ensin kuljettu muutamassa vuodessa mullistava kehityskulku ja sen päässä meitä odottavat teknisten ja taloudellisten saavutusten ohella myös useat moraaliset kysymykset: tekijänoikeudet, julkisuuden henkilöitä alentavat kuvamanipulaatiot, turvallisuusriskit sekä huoli niillä aloilla, joissa AI:n uhka voimakkaammin vaikuttaa työllisyyteen.

Midjourneylla luotujen materiaalien jälkikäsittely Photoshopilla mahdollistaa monipuolisen käytön eri alojen tarpeisiin.

Uhka ja kehitys kulkevat käsi kädessä, ja muutos alkoi jo teollistumisen aikakaudella. Nyt olemme saapumassa vaiheeseen, jossa automatisaatiosta siirrytään kohti hienosyisempiä ja moniulotteisempia prosesseja, jotka nojaavat ihmisen irrationaaliseen luovuuteen.

Generatiivisen AI:n hyödyntäminen on ensin otettu tekstin tuottamisessa käyttöön ja nyt kuvien sekä huomenna videoiden. Riippuen näkökannasta ja halusta sekä kyvystä hyödyntää AI:ta omassa toiminnassaan, näkevät valokuvaajat ja graafikot saaneensa kilpailijan tai hieman sympaattisen, mutta innokkaan apurin, jolla on suuri halu kehittää itseään oppimalla.

Kysymyksessä ei ole toisaalta ruudin kaltainen keksintö, joka mullistaa tavan taistella, vaan pikemminkin parannus olemassa oleviin työvälineisiin. Todennäköisin ja yleisimmin tapahtuva kehitys sekä sen vaikutus tapaan, jolla ihmiset tekevät työtä, on generatiivisen tekoälyn integroiminen osaksi ammattikäyttöön tarkoitettuja työkaluja.

Sen jälkeen kun Adobe on jo tuonut tämän ominaisuuden Photoshopiin, seuraavana loogisena kehitysvaiheena on löytää vastaava työkalu Archicadista, Revitistä ja Autocadista, joka mahdollistaa ovikorttien ja seinäkaavioiden nopean ja tarkan valmistumisen sekä tarjoaa ratkaisuja potentiaalisimpiin pohjaratkaisuihin, jne.

Perinteisten 3D-mallien sijaan AI tarjoaa mahdollisuuden luoda vaikuttavampia visualisointeja. Yllä Midjourneyn ja suunnittelijamme näkemys kuvitteellisesta kylpylästä

Tällä hetkellä innostus ja kysyntä ovat tuoneet markkinoille lukuisia yrittäjiä, jotka tarjoavat esimerkiksi sisustusapua. He käyttävät annettuja referenssejä ja kuvia löytääkseen meille sopivia tuotteita ja antavat niistä listan hintoineen, kuten Kanadassa kehitetty Ludwig. Vaikka mikään ohjelma ei ole vielä täysin lunastanut lupauksiaan, on kehityksen ja siihen sijoitetun rahoituksen potentiaali merkittävä. Tämä voi johtaa siihen, että näitä sanoja lukiessasi tekoälyn kehitys onkin edennyt jo seuraavalle tasolle: innokas apuri on ansainnut itselleen ylennyksen. 

Sinua saattaisi kiinnostaa: Tekoäly blogi

Lisätietoja

Tatu Ahlroos, +358 50 5473338